Ahad, 18 Ogos 2013


PPPM lahir pelajar berkualiti


Enam aspirasi dijadikan kayu pengukur uji kemahiran murid

Putrajaya: Komitmen kerajaan melengkapkan pelajar dengan kemahiran baru bagi merebut peluang dan menangani cabaran abad ke-21 bukan calang-calang usaha, sebaliknya ia iltizam untuk mewujudkan ‘pembelajaran bermakna.’
Ia bermaksud sistem yang menjadi teras Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (PPPM) yang laporan akhirnya dijangka dilancarkan pada 6 September ini, adalah usaha penting menyediakan pelajar di negara ini ke arah persaingan global menjelang 2025.


Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Sektor Operasi Pendidikan (SOP), Datuk Sufa’at Tumin, berkata PPPM melihat bidang pendidikan daripada sudut ‘pembelajaran bermakna’ yang diyakini mampu melahirkan modal insan berkualiti tinggi bagi merealisasikan agenda negara maju menjelang 2020.

Tumpu enam aspirasi

“Dalam PPPM jelas terkandung enam aspirasi murid yang dijadikan kayu pengukur supaya mereka mampu bersaing pada peringkat global seperti pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional.

“Apa yang kerajaan harapkan adalah segala aktiviti di dalam dan luar bilik darjah bukan saja menekankan kepada penguasaan subjek semata-mata, tetapi mampu menguasai kemahiran berfikir aras tinggi, mampu memimpin, beretika serta mempunyai identiti nasional yang akhirnya akan melahirkan insan yang holistik.
“Itulah yang dimaksudkan pembelajaran bermakna, yang mana pelajar bukan saja lulus peperiksaan dengan keputusan terbaik dan skor tinggi tetapi mampu menguasai pelbagai nilai dan kemahiran dalam erti kata yang sebenar dan memenuhi keperluan masa kini,” katanya.

Laporan awal PPPM dilancarkan pada 11 September tahun lalu oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, menyaksikan inisiatif kerajaan itu berada pada landasannya untuk mencapai kejayaan apabila enam daripada 25 inisiatif yang disasarkan tahun ini, sudah dicapai dalam tempoh 100 hari pelaksanaannya.

“Kementerian menyasarkan dalam tempoh 15 tahun, Malaysia mampu berada di peringkat satu pertiga teratas dalam pencapaian pentaksiran di peringkat antarabangsa seiring kejayaan negara lain seperti Korea, Finland, New Zealand dan Singapura.

“Melalui usaha berterusan kerajaan, sektor pendidikan terus mengalami perubahan sejak penggubalan Penyata Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1960, Akta Pelajaran 1961, Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974 dan 1979 serta Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1988,” katanya.

Sementara itu, inisiatif pelaksanaan PPPM pula memberi persediaan kepada sektor pendidikan negara untuk berdepan cabaran globalisasi abad ke-21.

“Kementerian turut menyasarkan pelajar abad ke-21 mempunyai empat kriteria penting iaitu kritis, kreatif, mempunyai kemahiran komunikasi dan kolaborasi ke arah menjadikan mereka aset termahal negara di masa hadapan.

“Empat kriteria berkenaan bermaksud mereka mampu mencipta idea baru, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, membina jaringan termasuk dalam dan luar negara selain mempunyai pengetahuan meluas dalam segala aspek termasuk sosial, ekonomi dan keagamaan.

“Semua pendekatan yang diperlukan ke arah melahirkan mereka yang berpotensi mengharungi cabaran abad ke-21 tidak semestinya dilakukan dalam bilik darjah tetapi ia bersifat universal yang boleh dipraktikkan di mana-mana saja termasuk ketika sesi kokurikulum.

“Apa yang penting adalah pengisian dan sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan melahirkan pelajar berwibawa,” katanya.

INFO: Lima aspirasi sistem pendidikan Malaysia
Akses - 100 peratus enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang 2020.
Kualiti - Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti Trend Kajian Matematik dan Sains Antarabangsa (TIMSS) dan Program Penilaian Pelajar Antara-bangsa (PISA) dalam tempoh 15 tahun.
Ekuiti - 50 peratus pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar, sosio-ekonomi, jantina) menjelang 2020.
Perpaduan - Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian.
Kecekapan - Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan