Selasa, 25 Oktober 2011

MAKRO PENGAJARAN

Definisi Makro
n  Makro bermaksud awalan yang banyak
n  Pengajaran makro merangkumi segala proses pengajaran,sekurang-kurangya satu unit kemahiran,dlm sesuatu waktu pelajaran. Di dalam proses makro meliputi tiga peringkat pemulaan pengajaran,perkembangan dan penutup
n  Merupakan simulasi  satu pengajaran yang lengkap kpd satu kelas biasa.simulasi boleh dilakukan di dalam bilik darjah,makmal atau bilik previu
n  Pengajaran makro merupakan kesepaduan teknik-teknik pengajaran mikro yg disokong oleh perancangan pengajaran pembelajaran yg sekian lama dipelajari.

Objektif Pengajaran Makro
n  Menyediakan suatu kemahiran lengkap kepada semua guru pelatih.
n  Mempraktikana suatu suasana sebenar apabila mengajar
n  Memperbaiki kelemahan-kelemahan pengajara yg berlaku di samping mengukuhkan kelebihan mengajar

Kepentingan Pengajaran makro
n  Memberi peluang kpd guru pelatih mempraktikkan kemahiran mengajar satu demi satu dalam situasi yg terancang .
n  Mengurangkan pelbagai masalah dlm pengajaran biasa disekolah
n  Meningkatkan keberkesanan kurikulum dan keadah baru kpd beberapa org pelajar
n  Membolehkan guru menjalankan amali sebenar- benarnya sebagai melatih diri utk mejadi guru

Matlamat makro
n  Melahirkan guru-guru yg mempunyai keyakinan yg tinggi apabila mula menjalankan tugas kelak
n  Menjadi lebih berkaliber dan kreatif semasa menagajar
n  Pendedahan yg dipelajari semasa dimaktab menjadi satu kayu pengukur dalam menjalankan pengajaran
n  Mengetahui setiap persediaan yg perlu dibuat apabila memulakan tuigas mengajar

Perancangan
n  Kejayaan bergantung kpd perancangan yg rapi.
n  Komponen persediaan;- tarikh/masa/mata pelajaran/kelas/bil pelajar dan tajuk
n  Kemahiran:-nombor kemahiarn /isinya
n  Pengetahuan sedia ada
n  Objektif pelajaran (kognitif/psikomotor/afektif)
n  Sumber P&P
n  Penerapan Nilai murni
n  Penggabungjalinan kemahiran

Komponen Penyampian
n  Set induk si
n  Perkembangan- langkah pengajaran.
n  Strategi pengajaran

Langkah pengajaran makro
n  Set Induksi
n  Perkembangan
n  penutup

Tiada ulasan:

Catat Ulasan